Showing all 2 results

Cấu kiện vòng bi cầu chèn hướng tâm và gối đỡ là các bộ phận máy mạnh mẽ, sẵn sàng lắp ráp cho thiết kế kiểu bố trí vòng bi mang tính tiết kiệm. Các sản phẩm này đã được kiểm chứng hiệu quả trong nhiều năm và có sẵn nhiều dòng khác nhau. Chúng chủ yếu bao gồm một vòng bi cầu chèn hướng tâm lắp trong gối đỡ.

Lỗ của gối đỡ và vòng ngoài của vòng bi có biên dạng hình cầu và ăn khớp với nhau. Đặc điểm này điều chỉnh vòng của vòng bi trong gối đỡ cho các sai lệch trục tĩnh. Nhờ kiểu gắn đặc biệt ─ chủ yếu là vành khóa lệch tâm hoặc vít cấy ─ vòng bi cầu chèn hướng tâm dễ dàng gắn lên trên trục. Chúng đặc biệt dễ lắp khi được sử dụng kết hợp với trục chịu kéo.

Vòng bi cầu chèn hướng tâm được trang bị phớt có nhiều chi tiết, bảo vệ hiệu quả bộ con lăn không bị nhiễm bẩn và độ ẩm, ngay cả trong điều kiện vận hành khó khăn và khắc nghiệt.